Onderhoud
Home

WELKOM OP DE SITE BUURTPLATFORM GROOTHANDELSMARKT

Het platform is een initiatief van bewoners om als contactpersoon op te treden aangaande gemeente aangelegenheden die belangrijk zijn om de wijk leefbaar en veilig te houden Het buurtplatform Groothandelsmarkt i.o. is een organisatie bestaande uit vrijwilligers die opkomen voor de belangen van bewoners in de Groothandelsmarkt. Het gaat dan altijd om de belangen van de bewoners. Het platform zal ook de contacten onderhouden met andere instanties, zoals Gemeente en woningbouworganisaties, die belangrijk zijn om de wijk leefbaar en veilig te houden. Het platform dient de belangen te behartigen op basis van rechtmatigheid, doelmatigheid en uitvoerbaarheid. Het platform gaat voor een integrale aanpak van uitdagingen binnen de woonomgeving. Een belangrijk statement voor het platform zal zijn verbinding en met een gezamenlijke aanpakde leefbaarheid en woongenot bevorderen. Deze site is voor en door de bewoners van Groothandelsmarkt. Ook u als lezer kan een kopie aanleveren. Heeft u interessante artikelen over, of foto’s van de Groothandelsmarkt, laat het ons weten via ons contact formulier.
Translate »